Konto

Zwroty, wymiana i gwarancja

Zwrot towaru

Konsument może zrezygnować z zakupu dokonanego na zasadach sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru zgłosi fakt odstąpienia od umowy oraz dostarczy zwracany towar do naszej firmy nie później niż 14-tego dnia od daty otrzymania towaru. Zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy można dokonać przesyłając mail na adres sklep@onroof.pl lub biuro@ceda.pl lub przesyłając pismo za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Zwrot przyjmiemy tylko wtedy, gdy produkt nie nosi śladów użycia i nie został w żaden sposób uszkodzony, dotyczy to również oryginalnego opakowania. Zwracany produkt musi być kompletny oraz posiadać dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

W przypadku, gdy po sprawdzeniu zwrócony artykuł znajduje się w innym stanie niż pierwotnie wysłany do odbiorcy, np. w przypadku zaistnienia jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych wynikających z montażu lub demontażu, zastrzegamy sobie prawo do potrącenia kosztów części zamiennych lub utraty wartości spowodowanej tym uszkodzeniem.

Gwarantujemy zwrot wartości produktu. Naliczone koszty transportu nie podlegają zwrotowi (nie dotyczy zakupu dokonanego z bezpłatną dostawą kurierską). Pieniądze zwracamy przelewem na wskazane konto bankowe w terminie do 7 dni roboczych.

Adres zwrotu:
CEDA Sp. z o.o.
ul. Szosa Knyszyńska 1
15-694 Białystok

Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.

Reklamacje przesyłek

Przesyłki uszkodzone

Na nasze produkty udzielamy 5-letniej gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu dostawy zamówienia. W przypadku zauważenia wad ukrytych w okresie gwarancji należy je zgłosić niezwłocznie po wykryciu. Kupujący powinien zgłosić wadę poprzez e-mail, telefonicznie lub listownie w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki. Wszystkie informacje dotyczące szkody wraz z dowodami muszą być uzupełnione przez Klienta w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru.

Klient ma wyłączne, prawo do wymiany, naprawy lub otrzymania odszkodowania. Decyzja o naprawie, wymianie lub przyznaniu odszkodowania należy wyłącznie do Sprzedawcy. Zgodnie z naszymi zaleceniami, Klient powinien sprawdzić stan opakowania oraz dostarczonych produktów w momencie dostawy: wszystkie uszkodzenia muszą być potwierdzone przez dostawcę na potwierdzeniu dostawy lub na dowodzie dostawy. Reklamacje uszkodzonych przesyłek w trakcie transportu będą uwzględniane jedynie w przypadku przedłożenia protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności kuriera. W porozumieniu ze sprzedającym, uszkodzone przedmioty należy odesłać do siedziby firmy na koszt sprzedającego. W przypadku zwrotów koszty transportu nie podlegają zwrotowi. Naprawy dokonane przez Klienta, które nie zostały zgłoszone Sprzedawcy nie podlegają późniejszej reklamacji.

Niezbędne dokumenty do złożenia reklamacji lub zgłoszenia uszkodzeń podczas transportu

Do złożenia reklamacji lub zgłoszenia uszkodzeń podczas transportu należy załączyć:
  • krótki, lecz dokładny opis problemy oraz szczegółowy opis uszkodzeń wraz ze zdjęciami (dokładne zdjęcia uszkodzonych miejsc, lub defektów produktu),
  • zdjęcia całego produktu,
  • zdjęcia opakowania, w którym produkt został dostarczony (uszkodzenie pudełka oraz zdjęcie nadruku gdzie widoczny jest numer części i numer zamówienia).
W przypadku uszkodzeń transportowych należy dołączyć również kopie dowodu dostawy, w której określony jest stan towaru przy dostawie z podpisem kuriera/doręczyciela. Jeżeli uszkodzenie zostało stwierdzone na urządzeniu elektronicznym, należy wysłać potwierdzenie, że przesyłka została uznana za uszkodzoną.

Informacja o oczekiwaniach Kupującego (naprawa, wymiana produktu, obniżenie ceny lub zwrot towaru i kosztów)

Do czasu rozpatrzenia reklamacji należy zachować opakowanie na wypadek konieczności zwrotu towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, musi ono zostać potwierdzone przez doręczyciela przy odbiorze przesyłki. Uszkodzenie należy odnotować na dowodzie dostawy i poprosić kierowcę o podpis. Kopię podpisanego dokumentu należy następnie przesłać na nasz adres mailowy sklep@onroof.pl. W przypadku braku potwierdzenia przez kierowcę, że przesyłka została uszkodzona przy odbiorze, przyjmiemy, że przesyłka nie posiadała widocznych wad przy odbiorze. W takich przypadkach ani Sprzedawca, ani producent nie ponoszą odpowiedzialności za jej uszkodzenie. Wszelkie roszczenia Kupującego w tym zakresie będą odrzucane. Sprzedawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej złożenia. Odpowiedź na reklamację Kupującego zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Kupującego.

Gwarancja


Wszystkie towary oferowane w naszym sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Każdy sprzedawany przez nas towar posiada 2 letnią gwarancję producenta (chyba że producent wskazuje na dłuższy okres gwarancji).