Ostatnio na blogu

O systemach asekuracyjnych i pracy na wysokości.

o systemach asekuracyjnych

Dzisiejszy wpis najlepiej byłoby zacząć wyjaśniając czym jest praca na wysokości.

Praca na wysokości to wszystkie czynności, które pracownik wykonuje i narażony jest na ryzyko upadku z wysokości. Wysiłki w dziedzinie zapobiegania upadkom z wysokości nakierowane zostały z biegiem lat w stronę poszukiwania rozwiązań mogących wyeliminować lub przynajmniej zminimalizować tego rodzaju ryzyko, poprzez zastosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W celu wyeliminowania podczas wykonywania prac na wysokości zagrożenie upadkiem, należy używać urządzeń kotwiczących. Można je montować zarówno na nowych konstrukcjach dowolnego przeznaczenia, jak i na istniejących budynkach, przy okazji renowacji pokrycia dachowego. Tego rodzaju urządzenia powinny spełniać wymagania określone w normie EN 795 „Środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości – Urządzenia kotwiczące” oraz w zawartych w niej normach EN z późniejszymi zmianami. 

Punkt kotwiczącyO systemach asekuracyjnych i pracy na wysokości

Urządzenia kotwiczące Rothoblaas, z których niektóre zostały zaprojektowane w celu zapewnienia odkształcenia kontrolowanego, testowane są we wszystkich kierunkach (360°). Podczas powstrzymywania upadku urządzenie odkształca się, pochłaniając część energii wytwarzanej w wyniku naprężenia spowodowanego upadkiem. Badania w laboratorium wykazały, że tego rodzaju odkształcenie jest korzystne dla systemów mocowania, ponieważ zmniejsza obciążenia oddziałujące na system i na okoliczną konstrukcję.

Środki ochrony, które mogą być stosowane podczas pracy na wysokości, podzielono na dwie duże grupy:
  • ŚRODKI OCHRONY ZBIOROWEJ (ŚOZ) Wszystkie środki chroniące przed ryzykiem upadku więcej, niż jednego operatora. Wśród nich znajdują się np.: balustrady, podesty oraz innego rodzaju zabezpieczenia stałe.
  • ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) Każdy rodzaj sprzętu do noszenia lub używania przez operatora w celu ochrony przed ryzykiem mogącym zagrażać jego bezpieczeństwu podczas wykonywania prac na wysokości. Do tej kategorii zaliczają się urządzenia pozwalające na prawidłowe wykonywanie prac, takie jak liny, kaski, szelki.
O systemach asekuracyjnych

Należy teraz krótko wyjaśnić czym różnią się dwa systemy, które oferujemy w naszym sklepie.
  • SYSTEM LINOWY PRZELOTOWY - Elementy przelotowe oraz zamontowany wózek pozwalają na wykorzystywanie całej długości liny, bez konieczności wypinania.
  • SYSTEM LINOWY NIEPRZELOTOWY - System przeznaczony jest do tworzenia krótkich lin asekuracyjnych do częstego używania.
Należy podkreślić, że podczas dokonywania wyboru środków ochrony do zastosowania podczas pracy na wysokości, środki ochrony zbiorowej mają pierwszeństwo przed środkami ochrony indywidualnej. W przypadkach, w których nie można użyć środków ochrony zbiorowej, należy zastosować techniki dostępu i ustalania pozycji z wykorzystaniem lin, które przewidują użycie środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości.

Test został przygotowany przy użyciu katalogu Rothoblaas.